Gebeuren

Waarom zou dit gebeuren
Wat zal er gebeuren of wat er zou gebeuren?Hoe kon dit gebeuren? Betekenis?Zou gebeuren of zou zijn gebeurd?Zou gebeuren betekent?Wie weet wat er daar...